Nostalgia

  • Bowl 010 (Nostalgia Paintings) . 2012 . Oil on canvas . 90 x 90 cm . © Helmi Ohlhagen
  • Dish (Nostalgia Paintings) . 2004 . Oil on nettle . 180 x 90 cm . © Helmi Ohlhagen
  • Bowl 001 (Nostalgia Paintings) . 2004 . Oil on canvas . 90 x 90 cm . © Helmi Ohlhagen
  • Nostalgia . 2006 . Oil on canvas . 180 x 180 cm (in two parts) . © Helmi Ohlhagen
  • Bowl 002 (Nostalgia Paintings) . 2004 . Oil on nettle . 90 x 90 cm . © Helmi Ohlhagen
  • Bowl 011 (Nostalgia Paintings) . 2012 . Oil on canvas . 90 x 90 cm . © Helmi Ohlhagen
  • Sterntaler (Nostalgia Paintings) . 2002 . Etching . 24 x 17 cm . © Helmi Ohlhagen
  • Bowl 014 (Nostalgia Paintings) . 2013 . Oil on canvas . 90 x 90 cm . © Helmi Ohlhagen
  • Nostalgia . Selected works